Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

Namenimo del dohodnine v dober namen

Spoštovani starši učencev Osnovne šole Vransko-Tabor in zaposleni!

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini imate kot davčni zavezanec možnost zahtevati, da se do 0,5 odstotka dohodnine, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov. Ta del dohodnine lahko namenite organizaciji po svoji izbiri. Če se za donacijo ne odločite, gre ta delež dohodnine v proračun Republike Slovenije.  

S spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (135. člen ZOFVI-M, Ur. l. RS št. 172/21)  imate kot davčni zavezanec možnost zahtevati, da se do največ 0,3 odstotka dohodnine, nameni za donacijo šolskim skladom. Ta del dohodnine lahko namenite tudi naši šoli oziroma Skladu šole in vrtca Osnovne šole Vransko-Tabor.

V celoti izpolnjen obrazec  pošljete direktno na naslov: Ministrstvo za finance FURS Celje, Aškerčeva 12, 3000 Celje.  

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (OBRAZEC)

Zahtevek za namenitev dela dohodnine za donacije Skladu šole in vrtca Osnovne šole Vransko-Tabor lahko natisnete, izpolnete in pošljete tudi preko spletne povezave:

Namenitev dela dohodnine za donacije  

Sredstva bodo namenjena za pomoč socialno šibkejšim otrokom, za programe dela z nadarjenimi učenci in nakup opreme za šolo, ki jo z rednim sistemskim financiranjem težko pridobimo. S sredstvi bo skrbno in odgovorno upravljal Upravni odbor Sklada šole in vrtca.

 Za morebitno donacijo se vam že v naprej najlepše zahvaljujemo.

Majda Pikl, ravnateljica

Accessibility