Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT 2023

V četrtek, 9. februarja 2023, je na Osnovni šoli Vransko potekal šolski otroški parlament, na Podružnični šoli Tabor pa dan kasneje. Parlamenta sta se udeležila po 2 predstavnika od 5. do 9. razreda. Tema letošnjega otroškega parlamenta je Duševno zdravje otrok in mladostnikov. Nekoliko zahtevnejša vsebina parlamenta je učencem predstavljala izziv, ki pa se ga niso ustrašili. Svoja razmišljanja so podkrepili z utemeljenimi argumenti in primeri iz življenja.

Učenci so razmišljali o pomenu duševnega zdravja, vplivu okolja, virih pomoči in spremembah za krepitev osebnostnega razvoja.  

Laura Ošlak, 9.b:

»Ugotovili smo, da okolje v veliki meri vpliva na naše duševno zdravje. Vpliv ima družina v kateri živimo in kako smo vzgojeni. Strinjali smo se, da je čas z družino in prijatelji pomemben. Na nas vplivajo tudi vrstniki in šola, saj veliko posameznikov družba izloči, ker so mnenja, da so tisti, izločeni, drugačni, kar jemljejo za slabo. Pogosto zato izločeni posameznik misli, da je z njim kaj narobe, kar v veliki meri negativno vpliva na njegovo duševno zdravje. Veliko posameznikov se zato ne zaveda, da biti drugačen ni nujno slabo, saj ne rabimo vedno slediti množici. Veliko mladostnikov se primerja z drugimi zaradi stereotipov in idej o popolnem svetu, vendar so te predstave velikokrat nerealne. Na naše mišljenje in posledično tudi na naše duševno zdravje vplivajo mediji, saj se zdi, da je tam vse popolno in se marsikdo primerja z modeli na slikah, ki pa niso vedno realni. Mediji nimajo nujno samo negativnega vpliva, saj je vedno več govora o tem, da moraš biti to kar si in se takega tudi sprejeti. Prišli smo do sklepa, da samopodoba in samozavest predstavljata velik del našega duševnega zdravja. Prav tako smo bili mnenja, da na naše duševno zdravje vpliva tudi telesno zdravje, saj se moraš v svojem telesu dobro počutiti. Velikokrat je posameznike strah povedati, da imajo problem oziroma težave, saj mislijo, da jih družba ne bo sprejela oziroma jih bo zaničevala. Okolje ima na naše duševno zdravje velik vpliv, vendar imamo nanj vpliv tudi mi sami.«

Zala Cekin, 9.b

»Predlogi sprememb za krepitev duševnega zdravja posameznika v šolskem okolju:

  • Podaljšanje rekreativnega odmora
  • Ne izpostavljanje posameznikov znotraj skupin v kolikor tega ne želijo
  • Ne vmešavanje v osebno življenje posameznika, če ni nujno potrebno
  • Strožji nadzor in kazni v primeru nasilja, zlorabe drog
  • Čistejše okolje
  • Več šolskih ur za medsebojne odnose in spoznavanje
  • Pouk v naravi, sproščanje
  • Ista obravnava vseh učencev, nepristranskost
  • Terapevtske živali«

Ob koncu dogodka smo izbrali 8 učencev, ki se bodo udeležili občinskega parlamenta na Osnovni šoli Griže.  Ti učenci so: Laura Ošlak in Zala Cekin iz 9.b, Lučka Filač iz 8.a, Miha Smogavec iz 6.a, Matevž Kovačič iz 9.c, Ožbej Mlakar in Karla Kos iz 8.b ter Lucija Topovšek iz 7.c.

Mentorica: Darja Korpnik

Accessibility