Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

OBISK PRI ŽUPANJI

22. 11. 2023 smo učenci 8.b razreda z učiteljico Tadejo Zupanc v okviru predmeta DKE odšli na obisk k županji občine Nataši Juhart, z namenom, da se seznanimo z lokalno samoupravo in pobližje spoznamo delovanje naše občine. Županja nas je prijazno sprejela v svojem kabinetu, kjer smo se tudi fotografirali. Predstavila je sebe in svoje sodelavce, ki so nam na kratko razložili, kaj delajo, katere so njihove naloge in pristojnosti.

Nato nam je razkazala občinske prostore, najdlje pa smo se zadržali v sejni sobi, kjer smo se tudi posladkali s čokoladami v barvah grba Vranskega. Postavili smo ji številna vprašanja, ki so se nanašala na njeno delo. Izvedeli smo, da je županja  izvršni organ lokalne uprave in je odgovorna za učinkovito delovanje občinske uprave. Sodeluje s svetniki in drugimi lokalnimi organi pri oblikovanju politike in programov za dobrobit občine. Županja sodeluje pri pripravi proračuna občine, ki določa, kako se porabijo sredstva za različne projekte, storitve in programe ter skrbi za učinkovito izvajanje le teh. Županja je pogosto glavna oseba za komunikacijo z občani. Spremlja njihove potrebe, posluša njihove pomisleke in sodeluje v dialogu z lokalno skupnostjo.

Zanimalo nas je tudi, kaj si želi izboljšati v občini in tako smo izvedeli, da je v prihodnje načrtovanih kar nekaj projektov, kot na primer položitev optičnega kabla po celotnem Vranskem, izgradnja Centra jamskih doživetij, ureditev pešpoti z drevoredom do kampa, ureditev parkirišča ter razširitev šolskih prostorov. Na koncu prijetnega pogovora nam je županja zaupala tudi nekaj zadev iz zasebnega življenja in tako smo jo spoznali še v vlogi mame, žene in prijateljice. V dobri družbi je čas kar prehitro minil in s hvaležnostjo, da nam je posvetila toliko časa, smo se vrnili v šolo.

Po tem prijetnem obisku sem spoznal, da sem kot prebivalec tega kraja lahko ponosen na prizadevanja naše županje za ustvarjanje boljše in bolj povezane skupnosti, za kar se bom potrudil tudi sam.

Zapisal Max Mravljak, 8.b

Accessibility
Skip to content