Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

ŠOLSKI ČEBELARJI SE PREDSTAVIJO V REVIJI SLOVENSKI ČEBELAR

Čebelarska zveza Slovenije v tem letu predstavlja čebelarske krožke, ki delujejo v osnovnih šolah po Sloveniji. Naša šola je prišla na vrsto že v februarju. Vabljeni k branju.

Naša zgodba, povezana s čebelami, se je začela na pobudo članov čebelarskega društva Vransko, ki so na šoli želel poučevati o čebelah. Na ČZS smo sprva za potrebe čebelarskega krožka prejeli učni panj, nekaj oblek, pripomočkov, učbenikov in ostalega gradiva. Panj smo postavili v ograjen prostor pri šoli, v katerem so urejeni učilnica na prostem, manjši ribnik, hotel za žuželke, sadovnjak, številna drevesa in grmovnice ter velika zeliščna greda z medonosnimi rastlinami.

Mladi čebelarji so kasneje izrazili željo, da bi na šolskem vrtu postavili čebelnjak. Za izvedbo takšnega projekta je bila izrednega pomena podpora občine in šole, prostovoljno delo čebelarskega društva, pomoč in donacije občanov ter lokalnih obrtnikov. V čebelnjaku sta s stekleno steno ločena prostor s panji in učilnica. V samem čebelnjaku sta dva trietažna AŽ panja in nakladni panj. V delovnem prostoru so pripomočki za točenje medu (točilo) in čiščenje satov (sončni topilnik), elektronska tehtnica in ves drobni inventar potreben za opravila v čebelnjaku.

S postavitvijo čebelnjaka so dejavnosti čebelarskega krožka in z njim povezane dejavnosti na šoli stekle s polno paro. Že nekaj let so na šoli delujoče kar tri skupine čebelarskega krožka; dve skupini razredne stopnje in manjša skupina učencev predmetne stopnje. Pri čebelarskem krožku izvajamo praktične dejavnosti v čebelnjaku: zbijanje okvirčkov, napenjanje žic, vlaganje satnic, izdelava sveč in okraskov iz voska, hranjenje čebel, sajenje medovitih rastlin, pregled čebelje družine, točenje in okušanja medu, priprava medenih jedi itd. Učenci se udeležujejo državnega tekmovanja mladih čebelarjev. Za mlade čebelarje ob koncu leta organiziramo strokovno ekskurzijo. Do sedaj smo bili v čebelarskem muzeju Krapje, na planšariji Lipovec, čebelarstvu in muzeju Koželj, v Hiši kranjske čebele in v čebelarskem centru v Lukovici, obiskujemo pa tudi sejem ApiSlovenija v Celju.

Na nivoju šole vsako leto obeležimo Slovenski tradicionalni zajtrk in svetovni  dan čebel. Dejavnosti pripravljajo člani čebelarskega krožka; dan odprtih vrat v šolskem čebelnjaku, kjer si je mogoče ogledati posnetke, čebelarsko razstavo pripomočkov, naprav in panjskih končnic, ki so jih poslikali učenci. Otroci od doma prinesejo sadike medovitih rastlin in jih posadijo v grede šolskega vrta. Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije smo risali čebelarsko pravljico, v sklopu likovnega snovanja pa je nastala čebelja motorična pot.

Naša najnovejša pridobitev je čebelarska učna pot, sofinancirana s projekta LAS SSD, in je sestavni del šolskega vrta. Na učnih panojih je v sliki in besedi predstavljeno življenje čebele. Na podlagi vsebin na panojih je nastala tudi čudovita učna brošura.

Skupina šolskih čebelarjev je aktivno sodelovala v mednarodnem projektu YOUNG REPORTERS FOR THE ENVIRONMENT. Pri raziskovanju so sodelovali z gospodom Vladom Auguštinom, svetovalcem spec. za tehnologijo čebelarjenja na Čebelarski zvezi Slovenije. Naši učenci so bili na podlagi dosežkov iz preteklih let povabljeni k ustvarjanju informativne oddaje za mlade Infodrom na RTV SLO, ki je bila posneta ravno v našem čebelnjaku.

Veseli nas, da se toliko mladih src priključi naši čebelarski dejavnosti. Naj jim bodo čebele zgled sodelovanja in pridnega dela.

Pripravili mentorji čebelarskih krožkov na Vranskem: Nataša Pečovnik, Ludvik Krajnc in Barbara Cijan

Accessibility
Skip to content