Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

MEDOBČINSKI OTROŠKI PRARLAMENT 2023/2024

V četrtek, 22. 2. 2024, je na I. Osnovni šoli Žalec potekal Medobčinski otroški parlament. Udeležilo se ga je 64 mladih parlamentarcev iz 8 osnovnih šol spodnje Savinjske doline. Našo šolo so zastopali Miha Smogavec, 7.a, Manca Blatnik, 8.b, Eva Učakar, 9.a, Petja Toman, 9.a, Nika Matjan, 8.c, Jan Kropec, 9.b, Ožbej Mlakar, 9.b in Nika Košir, 9.b. Mladi so razmišljali in razpravljali na temo duševnega zdravja mladih.

Razprave so potekale v štirih ločenih skupinah: Kaj je duševno zdravje?, Vpliv okolja na duševno zdravje, Lastni viri moči in Spremembe za krepitev razvoja.

Otroci so mnenja, da je vsak posameznik odgovoren za lastno duševno zdravje, s tem, da poskrbi sam zase in da poišče pomoč, če oceni, da jo potrebuje. Predlagajo, da vsak poišče hobije, ki mu odgovarjajo in ga veselijo. Omenjajo tudi pozitivni vidik dihalnih vaj, pomen pogovora pri reševanju duševnih stisk in pomembnost ustrezne komunikacije. Kot ključno izpostavijo krajše čakalne vrste na obravnave strokovnih služb za duševno zdravje. Na šolah bi moralo biti več strokovnega kadra, usposobljenega za reševanje duševnih stisk.

Kot bistvene dejavnike okolja, ki vplivajo na duševno zdravje so navedli družino, vrstnike, šolo, splet ter medije. Predlagali so, da bi otroci s starši imeli v šolah povezovalne popoldneve, kjer bi se lahko neformalno družili in spoznavali. Mladi poročajo, da težko zaupajo vrstnikom, saj so bili že mnogokrat izdani iz njihove strani. Poudarjajo, da je potrebno v razrednih skupnostih delati več na vzpostavitvi prijateljskih odnosov. Menijo, da splet krha pozitivno samopodobo mladostnika z nerealnimi podatki in fotografijami. Starši bi se morali udeleževati izobraževanj o pasteh interneta.

Kot tri poglavitne vire lastne moči prepoznavajo okolje, šolo ter terapijo. Okolje v katerem živimo, nas v veliki meri osebnostno izoblikuje. Vrednost sprostitve vidijo v meditaciji in sprehodih po svežem zraku. Otroci se pogosto s strani sovrstnikov soočajo s posmehovanjem, doma pa s pritiski staršev glede ocen. Terapije, ki so zelo pomembne za posameznika, so cenovno nedostopne.

Mladostniki so predlagali, da bi imeli v šoli enkrat tedensko pouk o duševnem zdravju, katerega namen bi bil, da bi krepili empatijo učencev ter samozavedanje o lastnih težavah. Strokovni delavci bi se morali bolj držati načela zaupnosti in anonimnosti. Želijo si več svobode pri izbiri interesov, šolskih dejavnosti ter predmetih. Predlagajo, da bi si v slovenskem šolskem sistemu za zgled vzeli dobre prakse iz tujine.

Naša parlamentarka Nika Košir, 9.b, se je uvrstila na regijski otroški parlament, ki bo 14. 3. 2024, v Velenju.

Mentorica: Darja Korpnik

Accessibility
Skip to content