Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

GLOBE PROGRAM NA OSNOVNI ŠOLI VRANSKO-TABOR

GLOBE je mednarodni program za opazovanje Zemlje, ki poteka pod okriljem ameriške agencije NASA.
Po svetu v programu GLOBE sodeluje že 127 držav, v lanskem letu je bilo v programu aktivnih več kot 48.000 šol, več kot 800.000 učencev. V Globe programu je naša šola od leta 2021.
Aktivnosti v programu GLOBE so vezane na pet tematskih sklopov: atmosfera, hidrosfera, biosfera, pedosfera in Zemlja kot sistem.
Program s pomočjo jasnih protokolov na eni strani vodi učitelje in učence vseh starosti pri opazovanju okolja ter zapisovanju opažanj in meritev, na drugi strani pa omogoča znanstvenikom črpanje in uporabo podatkov iz obsežne svetovne baze, ki jo učenci in učitelji soustvarjajo. Posebno privlačnost programu daje tudi povezanost z vesoljsko tehnologijo, saj lahko številne meritve primerjamo s podatki, ki jih izmerijo sateliti. 

V tem šolskem letu smo sodelovali v dveh kampanjah in sicer v jesenski ter spomladanski kampanji.

Izbrali smo si tri drevesa, v bližini šole in na šolskem vrtu, kjer smo opazovali rjavenje listov ter spomladi brstenje in rast listov – ozelenitev. Več o tem je na naslednji povezavi.
Jesenska kampanja 2023

Pomladanska kampanja 2024

Več o tem …

Accessibility
Skip to content