Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

GLOBE in podnebne spremembe na POŠ Tabor

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se na POŠ Tabor priključili EKO projektu GLOBE.

Kaj je GLOBE?

To je znanstveno-izobraževalni mednarodni program pod okriljem ameriške agencije NASA, ki učence, učitelje, strokovnjake in znanstvenike iz celega sveta spodbuja k poučevanju in učenju o znanosti z namenom izboljševati okoljsko pismenost, varovanje okolja ter spodbujati znanstvena odkritja.

Naša aktivnost:

V okviru tega projekta smo sodelovali v spomladanski fenološki kampanji Spring tree 2024, Green-up. Namen naše naloge je bil ugotavljati, kako mikroklima vpliva na ozelenitev drevesa in njegovo rast. Dvakrat tedensko smo petošolci in dva sedmošolca po določenih protokolih merili temperaturo zraka, določevali tip oblakov s pomočjo aplikacije GLOBE observer Clouds in opazovali ozelenjevanje dveh dreves v okolici šole. Izbrali smo dve lipi, ena stoji pri brunarici, druga pri vrtcu pri parkirišču. Najprej smo izvedli analizo stanja dreves in s pomočjo klinograma izmerili višino dreves ter primerjali meritve z aplikacijo GLOBE observer Trees. Nato smo opazovali odpiranje brstov na začetku rastne sezone ter primerjali hitrost brstenja in rast listov glede na temperaturo zraka. Vse meritve in podatke smo redno vpisovali v bazo podatkov preko aplikacije.

Skoraj dvomesečno izvajanje meritev in opazovanje ozelenitve je bilo zanimivo in poučno. Ugotovili smo, da je lipa pri vrtcu med stavbami bistveno hitreje ozelenela kot na prostem. Brsti so bili prej odprti, listi hitreje rastli, njihova dolžina je bila bistveno daljša kot pri lipi pri brunarici. Sklepamo lahko, da višje temperature vplivajo na hitrejšo rast in posledično večjo rast rastlin. Meritve temperatur ter opazovanje ozelenitev obeh dreves bomo izvajali tudi v naslednji rastni dobi v prihodnjem letu ter tako dobili primerjalne rezultate.

Mentorica: Tadeja Zupanc

Accessibility
Skip to content