Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika. (Kitajski pregovor)

PONUDBA DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

S 1. septembrom šolskega leta 2024/2025 bo začel veljati nov Zakon o osnovni šoli. Dejavnosti izven obveznega programa, ki smo jih poznali prej (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, neobvezni izbirni predmeti) se bodo preimenovale v dejavnosti razširjenega programa s treh področij (gibanje za zdravje in dobro počutje, kultura in državljanska vzgoja, učenje učenja). Zato za naslednje šolsko leto niso bile odprte prijave na varstvo, podaljšano bivanje in neobvezne izbirne predmete.

Vabimo vas, da v izbirnem postopku, ki poteka preko eAsistenta, prijavite svojega otroka na dejavnosti razširjenega programa. Izvajali jih bomo pred poukom, med poukom in po pouku, odvisno od urnika. Katere dejavnosti se bodo dejansko izvajale, bo znano v septembru. Prav tako bo takrat znan urnik oz. bo predstavljena natančna časovna razporeditev.

Naprošamo vas, da oddate prijave glede na to, koliko časa bo vaš otrok v šoli: kdaj bo zjutraj prihajal in kdaj bo po pouku odhajal domov. V skladu s tem ga prijavite na dejavnosti v prvi ali drugi jutranji urici in na dejavnosti po pouku. V dejavnosti področja učenje učenja bomo učence razvrstili sami.

Kratke predstavitve posameznih dejavnosti lahko preberete v tem dokumentu: Dejavnosti razširjenega programa za šol. leto 2024/2025

Znotraj vsakega področja in sklopa so predstavljene po abecedi imen. Ob vsaki je s črkama V in T označeno, ali jo ponujamo na Vranskem ali v Taboru ali na obeh lokacijah.

 

Accessibility
Skip to content