Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

O šoli

Ravnateljica: Majda PIKL, univ. dipl. ped.
Pomočnica ravnateljice: Polona UČAKAR
Tajnik VIZ VI: Polona JEVNIŠEK
Računovodkinja: Martina KRIŽNIK

Tajništvo: 03 703 23 70
Pomočnica ravnateljice: 03 703 23 77
Računovodstvo: 03 703 23 79

Spletna stran: http://www.os-vransko.si
E-pošta: os.vransko@guest.arnes.si
Št. trans. računa: 01389-6030686847
Davčna številka: SI 65135482

Število učencev in oddelkov

Na centralni šoli Vransko je 280 učencev v 16 oddelkih, na POŠ Tabor pa 173 učencev v 9 oddelkih. Skupno število učencev na Osnovni šoli Vransko-Tabor je 453.

PODRUŽNIČNA ŠOLA TABOR
Tabor 20, 3304 Tabor

Vodja POŠ: Marjeta Trbovšek
Telefon: 03 703 21 80, 03 703 21 85

OE VRTEC VRANSKO, Vransko 24, 3305 Vransko
Pomočnica ravnateljice: Mojca BRGLEZ
Telefon: 03 703 23 92

OE VRTEC TABOR, Tabor 23, 3304 Tabor

Organizacijski vodja: Anuška Križnik
Telefon: 03 703 21 82 ali 03 703 21 83

USTANOVITELJICI: OBČINA VRANSKO IN OBČINA TABOR

UPRAVLJANJE
Šolo in vrtec upravljata ravnateljica in Svet zavoda Osnovne šole Vransko-Tabor. Predsednica sveta zavoda je Barbara Pertinač.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki.

Accessibility
Skip to content