Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Svetovalno delo in DSP

Specialno-pedagoška služba

Specialno-pedagoško delo se nanaša na pomoč otrokom s težavami pri:
 • opismenjevanju in delu z besedilom,
 • matematičnih pojmih in operacijah s številkami,
 • otrokovem vedenju in osebnosti,
 • pozornosti in koncentraciji,
 • razvoju motoričnih veščin.
Področja dela so:
 • neposredno delo s šolskimi in predšolskimi otroki,
 • sodelovanje z učitelji in vzgojitelji,
 • sodelovanje s starši,
 • sodelovanje s svetovalno delavko ter z vodstvom šole,
 • sodelovanje zunanjimi strokovnjaki,
 • vodenje dokumentacije.

Neposredno svetovalno delo omogoča: razvoj samostojnosti, samospoštovanja, odgovornosti za lastne odločitve in dejanja, ustreznejših pogledov in prepričanj.

Delo vključuje naslednja področja: specifične motnje in težave, pozornost in koncentracija, motivacija, interesi, pomen gibanja za psihofizični razvoj otroka, organizacija, vedenjska problematika, odkrivanje pozitivnih lastnosti posameznika in izgrajevanje posameznikove samopodobe na njih.

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in z zunanjimi institucijami. Na podlagi svojega strokovnega znanja se preko svetovalnega odnosa na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela. Sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka v šoli.

Dejavnosti, ki jih šolska svetovalna služba izvaja so dejavnosti pomoči, razvojno-preventivne in dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Osnovna področja dela
 • učenje in poučevanje
 • šolska kultura, vzgoja, klima, red
 • telesni, osebni in socialni razvoj
 • šolanje
 • poklicna orientacija
 • socialno-ekonomske stiske.
Accessibility
Skip to content