Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Svetovalna služba

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter s tem tudi šolske svetovalne službe je optimalni razvoj vsakega posameznika.

Šolska svetovalna služba pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in z zunanjimi institucijami.

Na podlagi svojega strokovnega znanja se preko svetovalnega odnosa na strokovno avtonomen način vključuje v reševanje kompleksnih pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela. Sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka v šoli.

Področja dela so: karierna orientacija, učenje, poučevanje, šolska kultura, vzgoja, klima, red, telesni, socialni in osebni razvoj, šolanje, socialno-ekonomske stiske.

Spletna učilnica Svetovalna služba

Kontakt:

Anja Jularić, mag. psih.

Telefon: 03/703 23 83

E-mail:anja.jularic@os-vransko.si

Accessibility