Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Varstvo osebnih podatkov

V skladu z določili 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 27. 4. 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Osnovne šole Vransko-Tabor: 

mag. Domen Petelin, univ. dipl. prav., pravni svetovalec, Kurikulum, šolsko pravno svetovanje, d.o.o.

Gre za zunanjo pooblaščeno osebo, Kurikulum, šolsko pravno svetovanje, d.o.o.

031 544 299

Accessibility
Skip to content