Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Skrb za zdravje in prehrana

Učenci se lahko naročijo na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo oz. popoldansko malico. Zaželeno je, da vsak učenec zaužije v šoli vsaj en obrok dnevno. Učenci razredne  in predmetne stopnje malicajo ob spremstvu učitelja med glavnim odmorom v matičnih učilnicah.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici.  Učenci lahko koristijo  subvencijo za malico oziroma kosilo.

Pravica do subvencije je vezana na odločbo o otroškem dodatku, ki jo izda center za socialno delo. Prijavnice za prehrano, pogodbe o šolski prehrani in ostalih stroških v zvezi z izobraževanjem se oddajo v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto.

Obrazci, vloge, prijavnice
Accessibility
Skip to content