Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Cenik prehrane

Cenik šolske prehrane

Cena malice za učence je določena s strani MIZS. Za prehrano učencev se DDV ne obračuna skladno z 42. čl. Z-DDV. Kadar se po določbah Zakona o DOV obračuna DDV, se uporabi stopnja 9,5%.

Cenik je bil potrjen na seji Sveta zavoda dne, 16. 6. 2021, in prične veljati z dnem 1. 9. 2021.

Cenik šolske prehrane, 1. 9. 2021