Osnovna šola Vransko-Tabor

"Znanje je zaklad, ki povsod spremlja svojega lastnika." (Kitajski pregovor)

Vransko 23

3305 Vransko

03 703 23 70

Izbirni predmeti

V osnovni šoli izvajamo neobvezne in obvezne izbirne predmete.

Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezne izbirne predmete  izvajamo od 4. – 6. razreda. Za učence ti predmeti niso obvezni. Učenec lahko izbere eno ali največ dve uri teh predmetov tedensko ali pa se za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta sploh ne odloči.

Od 7. – 9. razreda ponujamo  neobvezni izbirni predmet francoščino.

Obvezni izbirni predmeti

Obvezne izbirne predmete izvajamo od 7. – 9. razreda. Lahko so enoletni, triletni (tuj jezik), verstva in etika, logika) ali enoletni vezani na razred. Enoletne predmete, ki niso vezani na razred, izvajamo v mešanih skupinah (učenci 7., 8., 9. razred skupaj).